سازو کار نظارت دادستان بر انجام وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در قانو ن آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

نویسندگان

چکیده

حفظ و کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و
ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه عوامل دستگاه قضایی از جمله ضابطان می باشد. اجرای
درست این وظایف توسط ضابطان نیازمند نظارت مرجعی قانونمدار می باشد. در سیستم حقوقی کشور ما ریاست
و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند، بر عهده دادستان می باشد. البته علاوه بر
دادستان، سایر مقامات قضایی هم به طور خاص و استثنایی حق نظارت بر ضابطین را نیز دارند. در این نوشتار
سعی بر آن شده که علاوه بر مفهوم نظارت به مصادیق نظارت دادستان و چگونگی اعمال نظارت بر ضابطین
دادگستری، تکالیف و ضمانت اجرای تخلفات آنها و همچنین نقش ریاستی و نظارتی دادستان بر ضابطان را،
به صورت تطبیقی در قانون کیفری سابق و قانون آئین دادرس کیفری ١٣٩٢ ، مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c