تحقیقات و پیشرفتهای صورت گرفته در شناسایی جعل از طریق تجزیه و تحلیل جوهر چاپگرهای لیزری و جوهرافشان

نویسنده

چکیده

باتوجه به افزایش روزافزون نرخ جعل و اعمال مجرمانه ای که به دنبال آن انجام می شود و بخش قابل توجهی
از آن به کمک چاپگرها، اعم از لیزری و جوهر افشان انجام می گیرد، محققان را برآن داشته که تحقیقات خود را
برای تولید و بکارگیری روش های تحلیلی کارآمد جهت طبقه بندی، شناسایی، تشخیص و تجزیه و تحلیل جوهر
اسناد چاپ شده توسط چاپگرهای مختلف، متمرکز نمایند. برای تشخیص اینکه دریک سند چاپی جعل صورت
گرفته یا خیر، و برای مشخص کردن منبع آن سند، روشهای فیزیکی و شیمیایی مختلفی استفاده می شود. در
این مقاله سعی شده در حد امکان، تحقیقات ازمایشگاهی صورت گرفته در چند سال گذشته گردآوری شوند
و برخی از مهمترین آنها نیز مختصری شرح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c