نقش ارتقای امنیت فضای سایبری در پیشگیری از جرایم کارکنان دولتی

نویسنده

چکیده

بهترین روش مقابله با بزهکاری، تجهیز نهادهای امنیتی به پیشرفته ترین تجهیزات حفاظتی و امنیتی
می باشد. با مجهز شدن کارکنان در محیط اداری، به انواع فناوری های ارتباطات و اطلاعات، و دسترسی آنها به
اموال دولتی و مردم، لازم است تا مدیران اداری در مقابل این گروه، و در حمایت از بزه دیدگان بالقوه که مردم
عادی و بعضا دولت میباشد، مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات شوند؛ چون مدرن ترین ابزارهای فعلی، ابزارهای
الکترونیکی هستند. بنابراین باید از این تجهیزات، برای نظارت وکنترل رفتار کارکنان و حفاظت از سیبل ها و
بزه دیدگان بالقوه استفاده کرد. علاوه بر این، از روش های مؤثر در پیشگیری از جرایم سایبری، افزایش آگاهی
کارکنان است. در این مقاله انواع تجهیزات امنیتی در محیط اداری برای حفظ داده های ذخیره شده و در حال
انتقال مورد بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c