تحلیل حقوقی اعاده دادرسی از آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق

نویسندگان

چکیده

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی، براساس قوانین و مقررات متعدد، در کنار
مراجع قضایی (دادگاه های عمومی و انقلاب) صلاحیت رسیدگی به پرونده های حوزه قاچاق کالا و ارز را
دارا می باشد. تحولات مهم تقنینی در خصوص صلاحیت و تشریفات رسیدگی در سازمان تعزیرات راجع به
پرونده های قاچاق، مانع از شکل گیری و ایجاد یک رویه ثابت در مراجع قضایی و شبه قضایی گردیده و
درعین حال، اختلا فنظرات جدی را در پی داشته است. یکی از مهم ترین این موضوعات، امکان اعاده دادرسی
درخصوص آرای صادره راجع به قاچاق در این سازمان است. با عنایت به محدود شدن حق تجدیدنظر خواهی
در خصوص آرائی که از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق صادر می گردد، موضوع اعاده دادرسی نیز
در هاله ای از ابهام قرار گرفت، نوشتار حاضر این موضوع را مورد مداقه قرارداده است و امکان یا عدم امکان اعاده
دادرسی از آزاء صادره از شعیب سازمان تعزیرات حکومتی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c