شناسایی مزارع غیرقانونی خشخاش با استفاده از تصاویر ماهوار ه ای

نویسندگان

چکیده

شناسایی مزارع غیرقانونی خشخاش با استفاده از روش های زمینی و هوایی علاوه بر هزینه بر بودن، خطرناک
نیز می باشد. از اینرو، امروزه تصویربرداری ماهواره ای به دلیل هزینه ی کم، عدم ریسک جانی، و پایش زمانی
منظم و مستمر به طور گسترده مورد توجه واقع شده است. برای نیل به این منظور، انواع تصاویر ماهواره ای،
خصوصیات گیاه خشخاش و گیاهان هم زیست، پردازش ها و پیش پردازش های لازم و زمان مناسب برای
شناسایی و پایش مورد کنکاش قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از توانایی مطلوب سنجش از دور
جهت شناسایی مزارع خشخاش است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c