رویکرد پلیس آگاهی در فرآیند مقابله با جرایم آینده

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، روش های جدیدی را بررسی می کنیم که پلی سها با آن ها در مورد نقش خود در جامعه
می اندیشند. ما باور داریم که این امر حائز اهمیت است زیرا چشم انداز پلیسی در دهه های اخیر به شدت تغییر
کرده است و رویاهایی را ایجاد کرده است که پلیس ها از نقش خود در جامعه دارند و ممکن است که نیاز باشد
این رویاها تغییر کنند تا هم به سود پلیس و هم به سود جامعه باشد. برای همین است که تمامی نیروهای پلیس
باید برنامه های جامع آموزشی ترتیب داده شوند تا هم عقب ماندگی خود نسبت به تکنولوژی را جبران نمایند
و هم با پیشرفت هایی که در آینده رخ خواهد داد. زیرا آمادگی لازم را برای مقابله با جرایم نسل جدید داشته
باشند. در آینده واحدهای پلیسی نباید به صورت جزیره ای عمل کنند و سازوکارهایی برای اجرای همکاریهای
موثر به منظور اخذ بهترین نتیجه ها اندیشیده نمایند. زیرا پلیس برای کشف جرم و یا پیشگیری از آن نیازمند
ابزار و وسایلی متناسب با زمان خود است، طبیعتاً ابزار کنونی جوابگوی مامورین اعمال قانون در آینده نخواهد
بود. همانگونه که ابزار چندین سال قبل پلیس، جوابگوی وضعیت فعلی نیست و نخواهد بود. برای همین منظور
این مقاله تلاش دارد بخشی از رویکرد فرآیند پلیس آگاهی را در مقابله با جرایم آینده واکاوی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c