علل، تبعات و مبارزه با قاچاق تسلیحات متعارف و رویکرد اسناد بین المللی

نویسندگان

مدیر گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول).

چکیده

قاچاق تسلیحات متعارف در جهان، عواقب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی وفرهنگی گسترده ای دارد
و تهدید جدی علیه صلح و آشتی، ایمنی، امنیت، ثبات و توسعه پایدار در سطوح ملی، منطقه ای، بین المللی،
فقر و عدم توسعه، رنج و آلام بشری، تداوم مناقشات، تشدید خشونت، کمک به آوارگی غیرنظامیان، جنایت و
تروریسم، تضعیف احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی دارد. از طرفی دیگر قاچاق تسلیحات
متعارف نه تنها منافع مادی و مالی غیر قانونی کلانی را عاید گروه های سازمان یافته جنایتکار می کند بلکه
موجب تقویت این گروه ها و سایر گروه های جنایتکار و تروریست ها و سایر اشخاص حقیقی جهت دستیابی به
تسلیحات برای استفاده علیه غیر نظامیان از جمله اطفال و زنان برای مقاصد غیرقانونی خواهد شد. لذا لازم
است دولت ها ضمن جرم انگاری قاچاق تسلیحات و تعیین مجازات متناسب برای اشکال متفاوت آن، اقدامات
لازم و کافی جهت پیشگیری از این معضل جهانی انجام دهند. مبارزه با قاچاق تسلیحات زمانی نتیجه بخش
خواهد بود که همه دولت ها به علل و پیامدهای مهم قاچاق تسلیحات توجه نموده و ضمن الحاق و اجرای اسناد
بین المللی، نسبت به جرم انگاری و تعیین مجازات متناسب و همکاری با سایر دولت ها با آن مبارزه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c