نقش و جایگاه ناجا در فرآیند مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی

نویسندگان

چکیده

سرزمین ایران با تمدنی کهن ١٠ هزار ساله بخش قابل توجهی از میراث جهانی (مادی و معنوی) را در خود
حفظ نموده است که حفظ و نگهداری از مظاهر مادی و معنوی این میراث برای آیندگان از اهمیت بسزایی
برخوردارا ست.لیکن بررسی وضعیت شک لگیری جرم قاچاق و حفاری های محوطه های باستانی پیش از تاریخ و تاریخی
آن در کشور نشان میدهد که عوامل متعدد نقش موثری در افزایش این قبیل جرایم دارند. اما آنچه که در بررسی
پرونده های این قبیل آثار همواره مطرح بوده؛ اینست که متاسفانه تاکنون موضوع حفاظت از آثار فرهنگی به عنوان "امر ملی"
دیده نشده و عدم اراده ای قاطع در مسئولان ذیربط بی تردید مؤثرترین آنها بوده است و کمترین توجهی به این امر
نشده است. قدمت تاریخی و پهنه جغرافیای وسیع فرهنگ ها و تمدن های گذشته در سراسر جغرافیای سیاسی
ایران و حتی خارج از حوزه مرزهای کنونی، منجر به پراگندگی اشیاء و آثار باستانی، تپه های باستانی، محوطه ها و...گردیده و این مهم سود جویان را برآن داشته با تخریب و حفاری های غیر قانونی در جهت بدست آوردن اموال
فرهنگی و تاریخی فعالیت نمایند. همچنین بدلیل وجود بازارها و حراجی ها و اهمیت دادن دولت های خارجی
در توسعه و افزایش موزه ها و جذب گردشگران از صنعت توریسم و سود آوری ناشی از درآمدهای حاصل از
آن به ویژه از طرف دولت های عرب حاشیه خلیج فارس در دهه های اخیر از دیگر عوامل تداوم این جرایم بوده
است. علی ایحال پلیس آگاهی ناجا- پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای حفظ و حراست از این منابع
ملی، با انجام کار اطلاعاتی، تحقیقاتی، تعقیب و مراقبتهای پلیسی، شناسایی و نفوذ در باندها، تعامل با سایر
معاونت های اجرایی ناجا موفق گردیده کشفیات بسیار ارزنده و قابل توجهی طی سالهای گذشته تحصیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

c

کلیدواژه‌ها [English]

  • b