مفهوم فساد و کلاهبرداری در ضمانت نامه های بانکی

نویسندگان

چکیده

کلاهبرداری تهدیدی برای وضعیت یک سازمان و همچنین روابط سازمان با ذینفعان خارجی و داخلی از
قبیل مشتریان، سرمایه گذاران و شرکای تجاری است. متاسفانه هیچ تعریف مشخص قانونی از کلاهبرداری
وجود ندارد و بسیاری از تخلفاتی که از آن ها به عنوان کلاهبرداری نام برده می شوند، تحت پوشش قوانین جنایی
هستند. اما از طرفی ضمانت نامه های بانکی گسترده هستند و دامنه استفاده آنها بسیار زیاد است. با اطمینان
می توان گفت که تمام معاملات عمده بین المللی اقتصادی با حداقل نوعی ضمانت بانکی انجام می شوند. سه
دلیل وجود دارد که ادارات اجرای قانون در مبارزه با فساد موفق نمی شوند که در این مقاله بدان پرداخته می شود.
به طور کلی فساد باعث تضعیف وام دهی بانکی می شود. علاوه بر این، فساد نقش مخربی در وام دهی بانکی دارد.
فساد به عدم اطمینان بانکی دامن می زند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مفهوم فساد و
کلاهبرداری در ضمانت نامه بانکی چگونه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c