چالش های حقوقی و پلیسی نظارت بر مجرمان سابقه دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Legal and Police Challenges of Supervising Chronic Offenders