شیوه‌های نوین مقابله با جرائم اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و مدیر گروه کشف جرائم

چکیده

امروزه اقتصاد در زندگی بشر نقشی کلیدی دارد؛ بنحوی‌که نابسامانی در حوزة اقتصاد، نه تنها باعث اخلال در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود، بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و به همین دلیل مسائل اقتصادی از جدی‌ترین چالش‌های کنونی جهان محسوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرائم مرتبط با آن نظیر پولشویی، تبانی در معاملات و جرائم سازمان‌یافته، در تمامی جوامع دارای جایگاه منحصر بفردی می‌باشد.
در سالیان اخیر جرائم اقتصادی توانسته‌اند در طیف‌های گسترده و به روش‌ها و شیوه‌های متفاوتی از جمله با تبلیغات غیرمستقیم برای مصرف کالاهایی خاص از طریق کشورهای ثالث، دستکاری و کنترل حساب‌های بانکی افراد در خارج از کشور، تحصیل وجوه غیرقانونی و نامشروع از طریق معاملات ناصواب و یا تقلّب در اظهارنامه‌های ارایه شده به دولت و فریب سازمان‌های دولتی به واسطة فرار از عوارض گمرکی و یا عدم پرداخت مالیات بر کالاهای وارده به کشور، حتی در خارج از مرزها برای اقتصاد یک کشور شکل بگیرند. در تسهیل بسیاری از این جرائم پنهان که به صورت سازمان‌یافته انجام می‌شوند، فنآوری ارتباطات و اطلاعات، سیستم‌های بانکداری و حمل و نقل مدرن، نقشی اساسی دارند و در نهایت از طریق پولشویی و ضعف قوانین اداری و قضایی، پاک کردن پول‌های کثیف حاصله به سهولت انجام می‌شود.
امــّا چگونه میتوان از گسترش و تکرار جرائم اقتصادی جلوگیری و آنها را کنترل کرد؟ مقالة حاضر ضمن پاسخ به این سوال، تلاش دارد تا شیوه‌های نوین مقابله با اینگونه جرائم را شناسایی و تشریح کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modern Methods of Combating Economic Crimes

نویسنده [English]

  • Hossein Talebian
Police Univercity
چکیده [English]

Nowadays, Economy plays a key role in human lives in a way that disorder in the field of economy not only disrupts other fields of life but it also affects religion and Resurrection and therefore; economic issues are considered as the most serious challenges of modern world and combating economic corruptions and their related crimes such as money laundering, collusion in transactions and organized crimes have an exclusive position in all communities. Therefore; since 2000 up to now, two Palermo and Merida Conventions have been approved on economic and monetary crimes at UN level. In recent years, economic crimes have been able to take shapes for the economy of a country in vast spectrums and in different methods and ways including indirect advertisements for consuming special commodities via third countries, manipulating and controlling individuals’ bank accounts abroad, ill-gotten and illegitimate amounts of money through inappropriate transactions and by cheating in letter of statements presented to governments and deceiving governmental organizations because of customs fee evasion and through lack of paying taxes on imported commodities even beyond borders. In facilitating most of these hidden crimes which are committed in organized forms, ICT, banking systems and modern transportation play an essential role and eventually through money laundering and weakness of administrative and judicial laws, cleaning obtained dirty money is easily done. But how can the expansion and recidivism of economic crimes be prevented and controlled? The present article while answering this question, attempts to identify and describe modern methods of combating these kinds of crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Crimes
  • Police
  • Countering and combating
  • Control

 

چکیده

امروزه اقتصاد در زندگی بشر نقشی کلیدی دارد؛ بنحوی‌که نابسامانی در حوزة اقتصاد، نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می‌شود، بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد[2]و به همین دلیل مسائل اقتصادی از جدی‌ترین چالش‌های کنونی جهان محسوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرائم مرتبط با آن نظیر پولشویی، تبانی در معاملات و جرائم سازمان‌یافته، در تمامی جوامع دارای جایگاه منحصر بفردی می‌باشد. بر این اساس از سال 2000 تاکنون دو کنوانسیون پالرمو[3] و مریدا[4]در سطح سازمان ملل متحد با موضوع جرائم اقتصادی و مالی به تصویب رسیده است.

در سالیان اخیر جرائم اقتصادی توانسته‌اند در طیف‌های گسترده و به روش‌ها و شیوه‌های متفاوتی از جمله با تبلیغات غیرمستقیم برای مصرف کالاهایی خاص از طریق کشورهای ثالث، دستکاری و کنترل حساب‌های بانکی افراد در خارج از کشور، تحصیل وجوه غیرقانونی و نامشروع از طریق معاملات ناصواب و یا تقلّب در اظهارنامه‌های ارایه شده به دولت و فریب سازمان‌های دولتی به واسطة فرار از عوارض گمرکی و یا عدم پرداخت مالیات بر کالاهای وارده به کشور، حتی در خارج از مرزها برای اقتصاد یک کشور شکل بگیرند. در تسهیل بسیاری از این جرائم پنهان که به صورت سازمان‌یافته انجام می‌شوند، فنآوری ارتباطات و اطلاعات، سیستم‌های بانکداری و حمل و نقل مدرن، نقشی اساسی دارند و در نهایت از طریق پولشویی و ضعف قوانین اداری و قضایی، پاک کردن پول‌های کثیف حاصله به سهولت انجام می‌شود.

امــّا چگونه میتوان از گسترش و تکرار جرائم اقتصادی جلوگیری و آنها را کنترل کرد؟ مقالة حاضر ضمن پاسخ به این سوال، تلاش دارد تا شیوه‌های نوین مقابله با اینگونه جرائم را شناسایی و تشریح کند.

واژگان کلیدی: جرائم اقتصادی، پلیس، مقابله و مبارزه، کنترل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ
ایمانی، عباس.(1394)؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، چاپ سوم، تهران، نشر آریان.
باقرزاده، احد.(1394)؛ جرائم اقتصادی و پولشویی، تهران، چاپ دوم، انتشارات مجد.Ahad
بوزان، باری.(1393)؛ مردم، دولت‌ها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، چاپ دوم، نشر مطالعات راهبردی.
دراهوس، ویتالی.(1393)؛ مقررات جهانی کسب و کار، ترجمه ساغر باحیدر، تهران، چاپ دوم، انتشارات بازرگانی.
ساکی، محمدرضا.(1394)؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، چاپ چهارم، انتشارات جنگل.
طالبیان، حسین.(1392)؛ بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی، نشر کارآگاه، شماره 22.
طالبیان، حسین.(1392)؛ علل بروز و گسترش قاچاق کالا و ارز، نشر کارآگاه، شماره 23.
طالبیان، حسین.(1393)؛ نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز، نشر کارآگاه، شماره 27.
طالبیان، حسین.(1392)؛ نقش پیشگیری وضعی در کاهش قاچاق کالا و ارز ، نشر کارآگاه، شماره 29.
معاونت آموزش قوه قضائیه.(1393)؛ سیاست جنایی و تقنینی ایران در جرائم اقتصادی، تهران، باز نشر، انتشارات جاودانه.
ولیدی، محمدصالح.(1390)؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، باز نشر، نشر بنیاد حقوقی میزان.