نقش سواد کارآگاهی در ارتقاء سطح امنیت اجتماعی جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس مرکز تحقیقات

چکیده

با دگرگونی در حوزه جرم و پیچیدگی آن می‌طلبد که افراد برای در امان ماندن از جرم؛ ترفندهای مجرم را بشناسند تا گرفتار آن نشوند. لذا در این بین تنها چیزی که می‌تواند افراد جامعه را در برابر جرم واکسینه نماید سواد کارآگاهی است. سواد کارآگاهی یکی از مجموعه سواد‌های موجود در جامعه است که اگر عموم مردم به آن توجه بیشتری داشته باشند و آن را بشناسند کمتر دچار زیان از سوی جرم و مجرم می‌شوند.
تشریح ابعاد مفاهیم سواد کارآگاهی در جامعه و چگونگی نقش آن در پیشگیری و کاهش جرم و ارتباط مردم با پلیس. روش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی می‌باشد.
زمانی که مردم آگاه می‌شوند و سواد پلیسی و بخصوص کارآگاهی آنان بالا می رود، و به نوعی در فعالیتهای پلیسی می‌توانند مشارکت داشته باشند لذا پلیس با بالا بردن دانش و سواد کارآگاهی مردم می‌تواند از ورودی‌های آمار پرونده‌ها جلوگیری نماید. به عبارتی مردم وقتی آگاه شوند، می‌توانند در برقراری امنیت در جامعه، با پلیس مشارکت فعال داشته باشند و زمینه های کاهش جرم در جامعه فراهم می‌شود. زمانیکه آموزشهای اصولی درمورد جرایم مختلف و نحوه مقابله با آنها به اقشار مختلف جامعه متناسب با شرایط سنی و فرهنگی هر گروه ارائه می شود در نتیجه، سطح سواد کارآگاهی در جامعه بالا رفته و امنیت درآن ارتقاء می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Detective Literacy in Improving Social Security Level of a Community

چکیده [English]

Abstract
The transformation in crime domain and its complexity require that in order for people to remain safe from crime, they should be aware of criminal ruse to prevent being affected by it. Therefore; the only thing that can immunize people from crimes, is detective literacy. Detective literacy is one of the series of existing literacy in the community that if people pay more attention to it and know it, they can suffer less damage from crimes and criminals. Describing the dimensions of detective literacy concepts in the community and the role it plays in crime prevention and mitigation and peoples’ relations with the police is useful. The method used in this article is of applied and descriptive- analytical types. When people are aware and their police and in particular, detective literacy improves, they can somehow participate in police activities, and therefore; police can prevent case file surge. In other words, when people are aware, they can actively cooperate with police in restoring order and security in their community and they can set the stage to reduce crimes in their community. When different classes of people are provided with fundamental training commensurate with their age and cultural background on different crimes and methods of countering them, the level of detective literacy will increase in the community and its security status will be optimized, as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Detective Literacy
  • Improving Security level
  • Crime
  • Community