تاثیر معماری ایرانی اسلامی بر جرائم منافی عفت( با توجه خاص به بانوان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه ملی ملایر ، همدان

چکیده

در این پژوهش تاثیر معماری ایرانی اسلامی بر جرائم منافی عفت بررسی شده است و به سه سوال اصلی: تاثیر معماری ایرانی بر پیشگیری از جرائم منافی عفت علیه زنان و اثر بخشی این نوع معماری به دو نوع این جرائم و تاثیرات آن بر جرائم سازمان یافته ی جنسی پاسخ داده شد. با توجه به موضوع که پژوهشی میان رشته ای بود از نظرات معماران و جرم شناسان به شکل توصیفی و تحلیلی استفاده شده است، از مقالات و کتب مختلف در این دو حوزه ی دانشگاهی نیز استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که معماری ایرانی بر پیشگیری از جرائم منافی عفت تاثیری محسوس دارد و کنار گذاشتن فرهنگ و شیوه ی ساخت و ساز در معمارهای خودی جرم زاست.
عدم توجه به حوزه های مختلف سبب شده معماری های امروز زنان را به عنوان عرضه در بازار تقاضا در مقابل دیدگان عموم افراد جامعه قرار دهد. عدم رعایت مولفه های تاثیرگذار معماری ایرانی می تواند سبب رونق گرفتن چشم چرانی و هوسبازی و در نتیجه زمینه جهت ترویج فحشاء و منافی عفت ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Islamic-Iranian Architecture on Vice Crimes (Particular Attention to Women)

نویسندگان [English]

  • samira malekmirzaei
  • Sayed Sajjad Kazemi
science CommitteeوFaculty of Law, Malayer National University, Hamadan
چکیده [English]

This research deals withthe impact of Islamic-Iranian architecture on vice crimes[1] and three main questions have been answered: the impact of Islamic-Iranian architecture on vice crimes on women, Efficacy of this kind of architecture on two kinds of these crimes and its impacts on sexual organized crimes. In regards to the subject being interdisciplinary, architectures’ and criminologists’ views have been put into use and different articles and books have been utilized in a descriptive-analytical way, as well. The research findings showed that the Iranian architectues has a discernible impact on the prevention of vice crimes and setting aside the culture and methods of construction of our own architecture brings about crimes.
Lack of attention to various fields have caused today’s architecture to put women an a supply stand in the demand market on the display of the society. Not observing the impressive parameters of the Iranian architecture can contribute to voyeurism and lust and as a result, setting the stage for promoting prostitution and vice crimes directly and indirectly.[1] Designing physical environment and appropriate application of visual comfort features

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Vice Crimes
  • prevention
  • Women