تحلیل مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم با تاکید بر اصل 49 قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند ، ایران

10.22034/det.2021.210548.1214

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که درباره اموال مرتبط با جرم انجام می‌گیرد، ضبط این اموال در قالب مصادره است و مالکیت فقط در حالتی که از راه مشروع به‌وجود آید، محترم می‌باشد. به همین خاطر غصب اموال غیر و تصرف و یا تملک اموال عمومی نامشروع و ردّ یا استرداد آنها به صاحبان واقعی، ضرورت دارد. بر این اساس به‌دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که مصادره اموال ناشی از جرم بر مبنای اصل 49 قانون اساسی شامل چه مواردی بوده و بر چه مبنایی قابل تجزیه‌وتحلیل می‌باشد؟
روش: با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام‌شده و اطلاعات به‌دست ‌آمده به ‌صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: مصادره اموال محکوم‌علیه توسط دولت به یکی از روش‌های قانونی که مبنای آن قوانین کشور (بالأخص اصل 49 قانون اساسی)، آیات و روایات می‌باشد و مصادیق مصادره اموال در فقه شامل: استرداد اموال عمومی، اخذ اموال از غاصب، تقاص، رد، اخذ و مشتقات آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of confiscation of property resulting from a crime with emphasis on Article 49 of the Constitution

نویسندگان [English]

  • mohammad Ahangari 1
  • Ali chahkandi Nejad 2
  • mohammad Razavi 1
1 PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Theology and Islamic Studies, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

One of the most important actions taken against property related to a crime is the confiscation of this property in the form of confiscation, and ownership is respected only if it arises legally. Therefore, it is necessary to usurp the property of others and to seize or possess illegitimate public property and to reject or return them to the rightful owners. Accordingly, we seek to answer the question of what the confiscation of property resulting from a crime under Article 49 of the Constitution includes, and on what basis can it be analyzed?
Research Method: Due to the nature of the subject, the present study has been done in terms of applied purpose and in terms of collecting information by documentary method and by studying valid laws and sources and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.
Findings and Results: Confiscation of property of the convicted person by the government in one of the legal methods based on the laws of the country (or especially Article 49 of the Constitution), verses and hadiths and examples of confiscation of property in jurisprudence include: return of public property, taking property from the usurper , Retaliation, rejection, taking and its derivatives

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Confiscation of property"
  • "Crime"
  • "constitution"
  • "usurpation". "public property". "restitution of property"
- ابوالحمد، عبدالحمید. (1389). حقوق اداری ایران. توس.
- بهرامی احمدی، حمید. (1398). سوءاستفاده از حق (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و دیگر نظام‌های حقوقی. اطلاعات.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1372). ترمینیولوژی حقوق. گنج دانش.
- خازم، علی. (1413). علم الفقه. دار العزبه.
- خواجه وند، مظاهر؛ پور اسکند، عادل. (1396). مصادره اموال در حقوق ایران با تأکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی. ماهنامه پژوهش ملل، 2(22)، 125-109. https://civilica.com/doc/722802.
- شهری، غلامرضا. (1393). حقوق ثبت اسناد و املاک. جهاد دانشگاهی.
- طباطبایی یزدی، محمدکاظم. (1370). حاشیه المکاسب. موسسه اسماعیلیان.
- عمید، حسن. (1390). فرهنگ عمید. امیرکبیر.
- فاضل لنکرانی، محمد. (1420). القضاء و الشهادات. مرکز فقه ائمه اطهار علیه‌السلام.
- فیض الاسلام اصفهانی، علی‌نقی. (1368). ترجمه و شرح نهج‌البلاغه. ‌سازمان چاپ و انتشارات فقیه.
- قمی، میرزا ابوالقاسم. (1379). جامع الشتات. انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
- محمدی، حمید. (1391). ضبط مصادره، استرداد و اخذ اموال. گنج دانش.
- موسوی خمینی، سید روح‌الله. (1358). صحیفه امام. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- موسوی خمینی، سید روح‌الله. (1369). صحیفه نور. مرکز مدارک و فرهنگ انقلاب اسلامی.
- نعمتی، مجتبی. (1390). ضبط، مصادره و رد مال حاصل از جرم.[پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی].
- هاشمی، سید محمد. (1399). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی). انتشارات میزان.