دوره و شماره: دوره 07، شماره 25، زمستان 1392 
3. صحنه جرم و شخصیت جنایی مجرم

صفحه 53-64

غلامحسین بیابانی؛ افسانه مظفری


4. علت شناسی و بررسی پیمایشی قتل های شهرستان کرج

صفحه 65-82

سید محمد حسینی رازلیقی؛ میثم حسین پور


5. نقش لکه های خون در اثبات جرم

صفحه 83-96

حسنعلی موذن زادگان؛ بهمن احسانی


6. بررسی عوامل مؤثر بر مفقودیت اشخاص – مطالعه موردی کلانشهر اهواز

صفحه 97-120

علی حسین حسین زاده؛ حسین امیری نژاد؛ ولی مریدی؛ احمد همیالی