دوره و شماره: دوره 07، شماره 24، پاییز 1392 
2. جرایم سازمان یافته ملی و فراملی

صفحه 31-46

غلامحسین بیابانی؛ افسانه مظفری


5. کاربرد انگشت نگاری در جرم یابی

صفحه 98-115

حسنعلی موذن زادگان؛ نجف حمیدزاده اربابی


8. ارزیابی اعتبار نظریه کارشناس در محاکم کیفری

صفحه 178-203

نورالله حسینی خواه؛ غلامعلی اورنگیان