دوره و شماره: دوره 01، شماره 2، بهار 1387 
1. معرفی RFID و کاربردهای آن در حوزه مأموریت های پلیس آگاهی

صفحه 6-27

سمانه ابراهیمی؛ علی اکبر جلالی؛ محمدرضا نصرالهی؛ یحیی محمدی


2. درآمدی بر خشونت و جرائم خشونت بار

صفحه 28-44

اصغر میرجعفری؛ غلامحسین بیابانی


3. نین هایدرین معرف جهانی اثرانگشت

صفحه 45-59

محمدمحسن مومنی هامانه؛ محمدامیر سعادتی نسب


5. مردم شناسی جنایی با استفاده از ژنوم میتوکندری

صفحه 82-94

میر رحیم فخرز؛ محمود تولایی؛ مسعود هوشمند