دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. رابطه میزان استفاده از آی تی با خلاقیت افسران پلیس آگاهی

صفحه 7-27

تورج بهرامی؛ رحمت علی نژاد؛ بهنام نظری


6. سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی

صفحه 124-146

حمید بهره مند؛ امیرحسین احمدی قیداری