دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 1-180 (تابستان 1399) 
1. شناسایی شیوه های نوین مبارزه با جعل اسناد هویتی

صفحه 7-25

علیرضا عبدالهی؛ غلامحسین بیابانی؛ مهراب شادی


4. جرائم ارتکابی در بستر وب تاریک

صفحه 66-92

باقر حسین آبادی؛ فاطمه حسنی


6. نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق سلاح ومهمات

صفحه 110-138

غلام رضا چولکی؛ عبداله هندیانی؛ امیر حسین یاوری؛ ابراهیم داودی