اهداف و چشم انداز

 

فصلنامه علمی گارآگاه؛ یک نشریه با سیستم داوری بسته دوسو ناشناس می باشد که از سوی پلیس آگاهی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پلیس پیشرو در کشور, چاپ ومنتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران, اساتید و دانشجویان با تمرکز بر مباحث کشف علمی جرایم و جرم یابی در حوزه ماموریتی ÷لیس آگاهی پایه گذاری شده است. این نشریه همگام با پیشرفت ها و دگرگونی های صورت گرفته در روش ها وحوزه های تحقیقات جنایی و آزمایشگاه های مرتبط با آنها انتشار می یابد و هدف آن انتشار مقالات پژوهشی با کیفیتی است که یافته های مرتبط با موضوعات مهم کشف علمی جرایم و ابعاد مرتبط با آن گزارش می دهند.

هدف عمده نشریه کارآگاه، فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به‌منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با کشف جرایم می‌باشد. از این‌رو، امید است که این نشریه وضعیت کشف و پیشگیری از جرایم مرتبط با÷لیس آگاهی را  بهبود بخشیده و راه حل‌هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به‌منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می‌رساند:

 

  • کشف علمی جرایم
  • تحقیقات علمی  مرتبط با کشف جرم
  • پژوهش های مربوط به ÷ی جویی جرایم حوزه کاری پلیس آگاهی (جرایم سرقت، جنایی، اقتصادی وقاچاق)
  • روش های آزمایشگاهی نوین در کشف جرایم

 

به‌منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته‌های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسیِ آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می‌دهد. این نشریه از پایگاه‌های اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می‌کند. همچنین این نظام بایگانی به مسئولان کتابخانه‌ها اجازه می‌دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند. 

چشم انداز نشریه کارآگاه شامل موارد زیر می باشد

 

1- توسعه وگسترش در زمینه علوم کارآگاهی محض و کاربردی

2- زمینه سازی مناسب برای ارتقاء گسترش فعالیتهای ترویجی و پژوهشی مذکور

3- پیوند بین دانشگاهیان و متخصصان با کارآگاهان پلیس آگاهی به منظور تلفیق علم وعمل

4- حرکت به سوی ارتقاء کشف علمی جرم