تماس با ما

آدرس دفتر فصلنامه: تهران - خیابان فردوسی - خیابان نوفل لوشاتو - بعداز خیابان بابی سندز - ساختمان شهدای پلیس آگاهی - طبقه چهارم 

تلفن: 73046028- 73046156 تلفکس:73046152

 

کد پستی: 1131696311

 

رایانامهDet.jrl@police.ir


CAPTCHA Image