اصول اخلاقی انتشار مقاله

 • رعایت اصل امانت داری در استفاده از مطالب نویسندگان مقالات وکتابها

 • پایبندی به استفاده از کلمات فارسی صحیح به جای کلمات نامتعارف زبانهای بیگانه (درحد امکان)

 • عدم اضافه نمودن اسامی افرادی که در نگارش مقاله سهیم نبوده اند 

 • خودداری از هرگونه سرقت ادبی از مقالات وکتاب های داخلی وخارجی

 • عدم ارسال مقالات و متن های ترجمه شده، به جای تالیف وپژوهش

 • مسئولیت نهایی محتوای کامل مقاله ارسالی بر عهده نویسنده است. لذا شایسته است یافته های مقاله به طور کامل گزارش شود و در ارائه یافته ها و تفسیر و تحلیل آنها دقت کامل به عمل آید،

 • مقاله حاوی جزئیات و منابع کافی باشد به نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد.

 • باتوجه به اینکه مقالات در بستر اینترنت و در دسترس همگان قرار دارد، از قراردادن آمارهای عددی جرایم خودداری و فقط به صورت درصدی بیان شوند.

 • احترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و جلوگیری از هرگونه آشکارسازی هویت نویسنده برای داوران و برعکس. به بیان دیگر، مقاله عاری از هر گونه اطلاعات مشمول خودافشایی بوده، به ­طوری­که داور قادر به شناسایی نویسنده نباشد.

 • حفظ و حمایت از حریم خصوصی، کرامت انسانی، رفاه و آزادی شرکت کنندگان در پژوهش و ذکر هرگونه خطری که به واسطه پژوهش، متوجه انسان‌ها و یا سایر موجودات می شود.

 • نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

 • پرهیز جدی از تمامی مواردو مصادیق رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی که به شرح ذیل می باشند:

- جعل داده ها (Fabrication): گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته‌های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف

- تحریف داده ها (Falsification): ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع آوری داده‌ها دستکاری شود، یا داده‌هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات بزرگتر (بزرگ نمایی) شود (Juicy quotes) تا نتایج پژوهش به اهداف خاصی برسد یا نتایج ارائه شده مورد تردید نباشد.

- سرقت علمی(Plagiarism) : اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی برداری در بیان اندیشه‌ها، شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی.

- اجاره علمی: به کارگیری فرد دیگری برای انجام پژوهش توسط نویسنده (گان) و دخل و تصرف اندکی پس از اتمام پژوهش و چاپ آن به نام خود.

- انتساب غیر واقعی: انتساب غیر واقعی نویسنده (گان) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته‌.

- ارسال مجدد (Duplicate submission) : مقاله یا بخشی از آن که در نشریه دیگری (داخل یا خارج از کشور) چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.

-انتشار همپوشان (Overlapping publication) : چاپ داده‌ها و یافته‌های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای دیگر با عنوان جدید.