نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار انگشت پنهان روشی نوین و کاربردی در ظهور آثار انگشت پنهان بر روی کاغذ های حرارتی ATM بعنوان سرنخ کشف صحنه های جنایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 156-166]
 • آثار باستانی تجربه زیست شده معاملات و قاچاق میراث فرهنگی و آثار باستانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 26-43]

ا

 • اثرات تصادفی بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر جعل اسناد در کشور با استفاده از مدل اتورگرسیو فضایی - مانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 93-109]
 • اثربرداری شناسایی شیوه های اثربرداری از محل گازگرفتگی بدن قربانیان [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]
 • احراز اصالت شناسایی شیوه های نوین مبارزه با جعل اسناد هویتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 7-25]
 • احساس ترس و ناامنی هزینه‌های اقتصادی ناشی از انواع سرقت و احساس ترس و ناامنی شهروندان [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 79-103]
 • ادله الکترونیکی تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 47-66]
 • ارتقاء سطح امنیت نقش سواد کارآگاهی در ارتقاء سطح امنیت اجتماعی جامعه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 7-21]
 • ارتکاب جرم خلاهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم سایبری [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 82-98]
 • اسلحه نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق سلاح ومهمات [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 110-138]
 • اسناد هویتی شناسایی شیوه های نوین مبارزه با جعل اسناد هویتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 7-25]
 • اصول و مبانی بررسی الگوهای جرم‌یابی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 67-81]
 • اطلاعات پایه بررسی نقش پلیس اطلاعات محور در شناسایی مجرمین متواری (از طریق سیستم اطلاعات پایه) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 22-40]
 • اطلاعات محوری بررسی نقش پلیس اطلاعات محور در شناسایی مجرمین متواری (از طریق سیستم اطلاعات پایه) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 22-40]
 • الگو بررسی الگوهای جرم‌یابی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 67-81]
 • الگوی ارتکاب جرم پیشگیری وضعی از مداخله گروههای سازمان یافته در فساد معاملات دولتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 139-155]
 • الگوی پردازش جرم الگوهای تحقیقات جنایی در جرم یابی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 44-65]
 • اماکن مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش از اماکن در اجرای وظایف پلیس ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 41-65]
 • امنیت تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 112-127]
 • انتشار تصویر متهم بررسی میزان شناسایی هویت متهم در تصاویر شطرنجی منتشرشده از تلویزیون در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم(مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 104-125]
 • انواع سرقت هزینه‌های اقتصادی ناشی از انواع سرقت و احساس ترس و ناامنی شهروندان [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 79-103]

ب

 • بازرسی مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش از اماکن در اجرای وظایف پلیس ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 41-65]
 • بانک اطلاعاتی طراحی مدل اطلاعات محور عوامل اثر گذار بر کشف سرقت منزل [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 36-58]
 • بانوان تاثیر معماری ایرانی اسلامی بر جرائم منافی عفت( با توجه خاص به بانوان ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 87-111]
 • بدن قربانیان - گازگرفتگی شناسایی شیوه های اثربرداری از محل گازگرفتگی بدن قربانیان [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]
 • بعد اطلاعاتی تاثیر ابعاد و مولفه های پلیس اطلاعات محور با تاکید بر اطلاعات جنایی در دستگیری مجرمین تحت تعقیب (مورد مطالعه پلیس آگاهی تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 7-28]
 • بعدانسانی تاثیر ابعاد و مولفه های پلیس اطلاعات محور با تاکید بر اطلاعات جنایی در دستگیری مجرمین تحت تعقیب (مورد مطالعه پلیس آگاهی تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 7-28]
 • بعد فنی و مخابراتی تاثیر ابعاد و مولفه های پلیس اطلاعات محور با تاکید بر اطلاعات جنایی در دستگیری مجرمین تحت تعقیب (مورد مطالعه پلیس آگاهی تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 7-28]
 • بقایای شلیک گلوله؛ حسگر؛ آنالیز در صحنه جرم حسگرهای شناسایی بقایای شلیک گلوله جهت آنالیز در صحنه جرم: توسعه حسگرهای پوشیدنی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 149-172]

پ

 • پیشگیری تاثیر معماری ایرانی اسلامی بر جرائم منافی عفت( با توجه خاص به بانوان ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 87-111]
 • پیشگیری خلاهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم سایبری [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 82-98]
 • پیشگیری تاثیر اقدامات نهاد عدالت کیفری درپیشگیری از تکرار سرقت توسط سارقین حرفه ای و سابقه دار(مطالعه موردی سرقتهای خُرد سالهای 1393 تا 1398 شهرستان اردبیل) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 99-125]
 • پیشگیری از جرم سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 29-46]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری وضعی از مداخله گروههای سازمان یافته در فساد معاملات دولتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 139-155]
 • پلیس مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش از اماکن در اجرای وظایف پلیس ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 41-65]
 • پلیس الگوهای تحقیقات جنایی در جرم یابی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 44-65]
 • پلیس اطلاعات محور تاثیر ابعاد و مولفه های پلیس اطلاعات محور با تاکید بر اطلاعات جنایی در دستگیری مجرمین تحت تعقیب (مورد مطالعه پلیس آگاهی تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 7-28]
 • پلیس آگاهی تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 112-127]
 • پلیس امنیت اقتصادی تجربه زیست شده معاملات و قاچاق میراث فرهنگی و آثار باستانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 26-43]

ت

 • تبانی در معاملات دولتی پیشگیری وضعی از مداخله گروههای سازمان یافته در فساد معاملات دولتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 139-155]
 • تجربه زیست شده تجربه زیست شده معاملات و قاچاق میراث فرهنگی و آثار باستانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 26-43]
 • تحقیقات مقدماتی جرم بررسی میزان شناسایی هویت متهم در تصاویر شطرنجی منتشرشده از تلویزیون در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم(مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 104-125]
 • تشخیص افراد محبوس طراحی یک تقویت‌کننده کم نویز جهت استفاده در رادار فراپهن باند با کاربرد تشخیص افراد داخل ساختمان [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 146-169]
 • تشخیص هویت - شیوه‌ها شناسایی شیوه های اثربرداری از محل گازگرفتگی بدن قربانیان [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]
 • تطبیق مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش از اماکن در اجرای وظایف پلیس ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 41-65]
 • تفتیش و توقیف تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 47-66]
 • تقویت‌کننده کم نویز طراحی یک تقویت‌کننده کم نویز جهت استفاده در رادار فراپهن باند با کاربرد تشخیص افراد داخل ساختمان [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 146-169]
 • تکرارجرم تاثیر اقدامات نهاد عدالت کیفری درپیشگیری از تکرار سرقت توسط سارقین حرفه ای و سابقه دار(مطالعه موردی سرقتهای خُرد سالهای 1393 تا 1398 شهرستان اردبیل) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 99-125]

ج

 • جامعه نقش سواد کارآگاهی در ارتقاء سطح امنیت اجتماعی جامعه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 7-21]
 • جرایم رایانه ای تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 47-66]
 • جرایم سایبری تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 128-148]
 • جرایم سایبری خلاهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم سایبری [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 82-98]
 • جرائم سایبری جرائم ارتکابی در بستر وب تاریک [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 66-92]
 • جرم نقش سواد کارآگاهی در ارتقاء سطح امنیت اجتماعی جامعه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 7-21]
 • جرم نابسامانی اجتماعی و تأثیر آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت(مطالعه موردی:تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 66-86]
 • جرم تاثیر معماری ایرانی اسلامی بر جرائم منافی عفت( با توجه خاص به بانوان ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 87-111]
 • جرم نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق سلاح ومهمات [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 110-138]
 • جرم پیشگیری وضعی از مداخله گروههای سازمان یافته در فساد معاملات دولتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 139-155]
 • جرم سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 29-46]
 • جرم یابی الگوهای تحقیقات جنایی در جرم یابی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 44-65]
 • جرم یابی جرائم ارتکابی در بستر وب تاریک [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 66-92]
 • جرم یابی نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق سلاح ومهمات [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 110-138]
 • جرم‌یابی بررسی الگوهای جرم‌یابی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 67-81]
 • جرم سازمان یافته مبارزه با قاچاقِ سازمان یافتهِ انسان (با تاکید بر حقوق فرانسه) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 126-144]
 • جعل اسناد بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر جعل اسناد در کشور با استفاده از مدل اتورگرسیو فضایی - مانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 93-109]
 • جعل هویت شناسایی شیوه های نوین مبارزه با جعل اسناد هویتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 7-25]

ح

 • حریم خصوصی بررسی میزان شناسایی هویت متهم در تصاویر شطرنجی منتشرشده از تلویزیون در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم(مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 104-125]
 • حقوق اجتماعی چالش‌های فراروی نهاد سجل قضایی به عنوان ابزار کشف علمی جرایم با تکیه بر آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 59-78]
 • حقوق متهم بررسی میزان شناسایی هویت متهم در تصاویر شطرنجی منتشرشده از تلویزیون در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم(مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 104-125]

خ

 • خلاءهای اجرایی خلاهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم سایبری [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 82-98]
 • خلاءهای قانونی خلاهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم سایبری [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 82-98]

د

 • دلفی فازی تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 128-148]

ر

 • رادار فراپهن باند طراحی یک تقویت‌کننده کم نویز جهت استفاده در رادار فراپهن باند با کاربرد تشخیص افراد داخل ساختمان [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 146-169]
 • روشهای اطلاعات محور طراحی مدل اطلاعات محور عوامل اثر گذار بر کشف سرقت منزل [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 36-58]
 • روش های چند متغیره مروری بر تحلیل‌های چند متغیره در آنالیز نتایج جنایی – گامی در جهت کشف علمی جرائم [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]

ز

س

 • سابقه کیفری چالش‌های فراروی نهاد سجل قضایی به عنوان ابزار کشف علمی جرایم با تکیه بر آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 59-78]
 • ساختار سازمانی تأثیر عوامل درون سازمانی بر کشف خودروهای مسروقه (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های شهرستان کرمانشاه) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 126-144]
 • سارقین سابقه دار تاثیر اقدامات نهاد عدالت کیفری درپیشگیری از تکرار سرقت توسط سارقین حرفه ای و سابقه دار(مطالعه موردی سرقتهای خُرد سالهای 1393 تا 1398 شهرستان اردبیل) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 99-125]
 • سیاست جنایی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 29-46]
 • سامانه رایانه‌ای تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 47-66]
 • سجل قضایی چالش‌های فراروی نهاد سجل قضایی به عنوان ابزار کشف علمی جرایم با تکیه بر آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 59-78]
 • سرقت نابسامانی اجتماعی و تأثیر آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت(مطالعه موردی:تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 66-86]
 • سرقت خودرو تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 112-127]
 • سرقت خودرو تأثیر عوامل درون سازمانی بر کشف خودروهای مسروقه (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های شهرستان کرمانشاه) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 126-144]
 • سرقتهای خُرد تاثیر اقدامات نهاد عدالت کیفری درپیشگیری از تکرار سرقت توسط سارقین حرفه ای و سابقه دار(مطالعه موردی سرقتهای خُرد سالهای 1393 تا 1398 شهرستان اردبیل) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 99-125]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بهره‌مندی از زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) در مأموریت‌های پلیس آگاهی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 7-35]
 • سنسور انگشتی کارآگاه؛ سامانه ی حسگر شیمیایی پوشیدنی حسگرهای شناسایی بقایای شلیک گلوله جهت آنالیز در صحنه جرم: توسعه حسگرهای پوشیدنی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 149-172]
 • سوء‌پیشینه چالش‌های فراروی نهاد سجل قضایی به عنوان ابزار کشف علمی جرایم با تکیه بر آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 59-78]
 • سواد کارآگاهی نقش سواد کارآگاهی در ارتقاء سطح امنیت اجتماعی جامعه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 7-21]

ش

 • شاخص‌های اقتصادی بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر جعل اسناد در کشور با استفاده از مدل اتورگرسیو فضایی - مانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 93-109]
 • شیمی جنایی مروری بر تحلیل‌های چند متغیره در آنالیز نتایج جنایی – گامی در جهت کشف علمی جرائم [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]

ط

 • طبقه بندی مروری بر تحلیل‌های چند متغیره در آنالیز نتایج جنایی – گامی در جهت کشف علمی جرائم [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]

ع

 • علوم جنایی بررسی الگوهای جرم‌یابی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 67-81]
 • علوم جنایی مروری بر تحلیل‌های چند متغیره در آنالیز نتایج جنایی – گامی در جهت کشف علمی جرائم [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]
 • عوامل درون سازمانی تأثیر عوامل درون سازمانی بر کشف خودروهای مسروقه (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های شهرستان کرمانشاه) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 126-144]

ف

 • فساد اداری سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 29-46]
 • فضای مجازی جرائم ارتکابی در بستر وب تاریک [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 66-92]
 • فن آوری های الکترونیکی طراحی مدل اطلاعات محور عوامل اثر گذار بر کشف سرقت منزل [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 36-58]

ق

 • قاچاق تجربه زیست شده معاملات و قاچاق میراث فرهنگی و آثار باستانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 26-43]
 • قاچاق نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق سلاح ومهمات [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 110-138]
 • قاچاق اسلحه نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق سلاح ومهمات [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 110-138]
 • قاچاق انسان مبارزه با قاچاقِ سازمان یافتهِ انسان (با تاکید بر حقوق فرانسه) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 126-144]

ک

 • کارکنان دولت سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 29-46]
 • کاغذ حرارتی و آکریل آمید روشی نوین و کاربردی در ظهور آثار انگشت پنهان بر روی کاغذ های حرارتی ATM بعنوان سرنخ کشف صحنه های جنایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 156-166]
 • کشف جرایم سایبری تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 128-148]
 • کشف جرم بهره‌مندی از زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) در مأموریت‌های پلیس آگاهی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 7-35]
 • کشف خودرو تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 112-127]
 • کشف سرقت خودرو تأثیر عوامل درون سازمانی بر کشف خودروهای مسروقه (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های شهرستان کرمانشاه) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 126-144]
 • کشف سرقت منزل طراحی مدل اطلاعات محور عوامل اثر گذار بر کشف سرقت منزل [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 36-58]
 • کشف علمی جرم چالش‌های فراروی نهاد سجل قضایی به عنوان ابزار کشف علمی جرایم با تکیه بر آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 59-78]
 • کلانتری و پاسگاه‌ تأثیر عوامل درون سازمانی بر کشف خودروهای مسروقه (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های شهرستان کرمانشاه) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 126-144]
 • کمومتریکس مروری بر تحلیل‌های چند متغیره در آنالیز نتایج جنایی – گامی در جهت کشف علمی جرائم [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]
 • کنترل مجرمین طراحی مدل اطلاعات محور عوامل اثر گذار بر کشف سرقت منزل [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 36-58]

م

 • مأموریت‌های پلیس آگاهی بهره‌مندی از زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) در مأموریت‌های پلیس آگاهی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 7-35]
 • مبارزه با جعل شناسایی شیوه های نوین مبارزه با جعل اسناد هویتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 7-25]
 • متهمین متواری تاثیر ابعاد و مولفه های پلیس اطلاعات محور با تاکید بر اطلاعات جنایی در دستگیری مجرمین تحت تعقیب (مورد مطالعه پلیس آگاهی تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 7-28]
 • مجازات سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 29-46]
 • محیط سایبر تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 128-148]
 • مدیریت دانش بررسی نقش پلیس اطلاعات محور در شناسایی مجرمین متواری (از طریق سیستم اطلاعات پایه) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 22-40]
 • مدل اتو رگرسیو فضایی- زمانی بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر جعل اسناد در کشور با استفاده از مدل اتورگرسیو فضایی - مانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 93-109]
 • مدل اطلاعات محور طراحی مدل اطلاعات محور عوامل اثر گذار بر کشف سرقت منزل [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 36-58]
 • مدل شایستگی تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 112-127]
 • مدل های تحقیقات جنایی الگوهای تحقیقات جنایی در جرم یابی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 44-65]
 • میراث فرهنگی تجربه زیست شده معاملات و قاچاق میراث فرهنگی و آثار باستانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 26-43]
 • معاملات تجربه زیست شده معاملات و قاچاق میراث فرهنگی و آثار باستانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 26-43]
 • معماری تاثیر معماری ایرانی اسلامی بر جرائم منافی عفت( با توجه خاص به بانوان ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 87-111]
 • منافی عفت تاثیر معماری ایرانی اسلامی بر جرائم منافی عفت( با توجه خاص به بانوان ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 87-111]
 • مهاجرت نابسامانی اجتماعی و تأثیر آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت(مطالعه موردی:تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 66-86]

ن

 • نابسامانی اجتماعی نابسامانی اجتماعی و تأثیر آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت(مطالعه موردی:تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 66-86]
 • نظام حقوقی فرانسه مبارزه با قاچاقِ سازمان یافتهِ انسان (با تاکید بر حقوق فرانسه) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 126-144]
 • نین هیدرین روشی نوین و کاربردی در ظهور آثار انگشت پنهان بر روی کاغذ های حرارتی ATM بعنوان سرنخ کشف صحنه های جنایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 156-166]
 • نهاد عدالت کیفری تاثیر اقدامات نهاد عدالت کیفری درپیشگیری از تکرار سرقت توسط سارقین حرفه ای و سابقه دار(مطالعه موردی سرقتهای خُرد سالهای 1393 تا 1398 شهرستان اردبیل) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 99-125]

و

 • وب تاریک جرائم ارتکابی در بستر وب تاریک [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 66-92]
 • وب جهانی جرائم ارتکابی در بستر وب تاریک [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 66-92]
 • وظایف مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش از اماکن در اجرای وظایف پلیس ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 41-65]

ه

 • هزینه های اقتصادی سرقت هزینه‌های اقتصادی ناشی از انواع سرقت و احساس ترس و ناامنی شهروندان [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 79-103]
 • هویت شناسایی شیوه های نوین مبارزه با جعل اسناد هویتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 7-25]
 • هوشمند‌سازی پلیس طراحی یک تقویت‌کننده کم نویز جهت استفاده در رادار فراپهن باند با کاربرد تشخیص افراد داخل ساختمان [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 146-169]