نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش تکنیکهای شیمیایی شناسایی نمونه های خون و بازیابی DNA پس از قرار گرفتن در معرض آتش [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 124-143]
 • آتش سوزی تکنیکهای شیمیایی شناسایی نمونه های خون و بازیابی DNA پس از قرار گرفتن در معرض آتش [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 124-143]
 • آثار پنهان انگشت استفاده از فنون مناسب برای ظهور آثار پنهان انگشتان [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 122-145]
 • آثار فرهنگی تاریخی تحلیلی بر عوامل موثر بر تداوم تعارضات و تهدیدها علیه میراث فرهنگی کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 108-108]
 • آزمایشگاه ایمنی در صحنه جرم [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 120-135]
 • آسیب پذیری درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 32-55]
 • آشکارسازی اثر انگشت آشکارسازی اثر انگشت مبتنی بر فناوری نانو [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 105-120]
 • آلل مطالعه توزیع فراوانی آلل های یک منطقه کوتاه تکرار شونده STR در ژنوم انسانی بنام HUM.CSF۱PO در جمعیت ایرانی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 151-159]
 • آلودگی ایمنی در صحنه جرم [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 120-135]
 • آنتی بادی(Antibodies) احراز هویت به وسیله ترکیبات آنتی ژنیک در بقایای پنهان اثر انگشت [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 136-150]
 • آینده پژوهی جرم در فضای مجازی، ضرورت آینده پژوهی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 144-156]

ا

 • ابزارهای داده کاوی جرم کاربرد داده کاوی در سازمان پلیسی و قضایی به منظور شناسایی الگوهای جرم و کشف جرایم [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 32-63]
 • اثرانگشت(Fingerprints) احراز هویت به وسیله ترکیبات آنتی ژنیک در بقایای پنهان اثر انگشت [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 136-150]
 • اثر انگشت پنهان ریزبینی الکتروشیمیایی برای بررسی اثر انگشت [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 6-16]
 • اختلاس ابعاد و ویژگی های مبارزه با اختلاس [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 129-130]
 • ادبیات قاچاق مباحث پایه ای و رهیافت های مطالعاتی پیرامون قاچاق کالا [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 80-106]
 • ادله الکترونیکی بررسی صحنه های جرم الکترونیکی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 74-104]
 • استخراج ویژگی شناسایی هویت با استفاده از پردازش تصاویر شبکیه [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 6-31]
 • اطلاعات نقش اطلاعات در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 54-69]
 • اقتصاد ابعاد و ویژگی های مبارزه با اختلاس [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 129-130]
 • اقتصاد پنهان قاچاق کالا نبردی بی صدا علیه اقتصاد کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 78-78]
 • اقتصادزیرزمینی مباحث پایه ای و رهیافت های مطالعاتی پیرامون قاچاق کالا [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 80-106]
 • اقدامات پیشگیرانه سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی (علیه السلام) [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 56-79]
 • اقدامات سرکوبگرانه سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی (علیه السلام) [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 56-79]
 • اقدامات نظارتی سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی (علیه السلام) [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 56-79]
 • الزمات ناشی از تصویب الزامات قانونگذار ایران پس از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 80-97]
 • الکترود شبه مرجع ریزبینی الکتروشیمیایی برای بررسی اثر انگشت [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 6-16]
 • الگوهای جرم کاربرد داده کاوی در سازمان پلیسی و قضایی به منظور شناسایی الگوهای جرم و کشف جرایم [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 32-63]
 • امضای الکترونیکی امضای الکترونیکی بسترساز کاهش جرم در تجارت الکترونیکی [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 64-77]
 • ایمنی ایمنی در صحنه جرم [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 120-135]
 • امنیت امضای الکترونیکی بسترساز کاهش جرم در تجارت الکترونیکی [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 64-77]
 • امنیت اقتصادی درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 32-55]
 • امنیت ملی درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 32-55]
 • اولویت بخشی سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی (علیه السلام) [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 56-79]

ب

 • بازجویی کشف دروغ در مصاحبه و بازجویی ازطریق رفتار غیرکلامی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 118-119]
 • بررسی صحنه جرم راهبردهای بررسی صحنه جرم(با دیدگاه مدیریت صحنه جرم) [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 47-47]
 • بزاق شناسایی مایع منی و بزاق با استفاده از پردازشگر نور(PL500) [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 37-46]
 • بزهکاری اطفال تبیین فرایند نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش پلیس [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 70-95]
 • بیومتریک شناسایی هویت با استفاده از پردازش تصاویر شبکیه [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 6-31]

پ

 • پارچه بررسی نقش الیاف در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 17-36]
 • پیامدهای قاچاق قاچاق کالا نبردی بی صدا علیه اقتصاد کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 78-78]
 • پردازش ایمنی در صحنه جرم [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 120-135]
 • پردازشگر نور شناسایی مایع منی و بزاق با استفاده از پردازشگر نور(PL500) [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 37-46]
 • پلیس تبیین فرایند نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش پلیس [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 70-95]

ت

 • تبدیل ویولت شناسایی هویت با استفاده از پردازش تصاویر شبکیه [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 6-31]
 • تجارت الکترونیکی امضای الکترونیکی بسترساز کاهش جرم در تجارت الکترونیکی [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 64-77]
 • تخصص گرایی نهادهای رسیدگی کننده به جرم ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 6-31]
 • تدابیرحفاظتی راهکارهای مقابله با جرم کلاهبرداری رایانه ای در حقوق کیفری ایران [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 32-53]
 • تصاویر دیجیتال تجزیه و تحلیل جرایم تصاویر دیجیتالی و فتوشاپ [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 6-31]
 • تصمیم گیری نقش اطلاعات در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 54-69]
 • تغییرات اجتماعی جرم در فضای مجازی، ضرورت آینده پژوهی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 144-156]
 • تهدیدات درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 32-55]
 • توالی تکرارشونده موجود در پروتوانکوژن انسانی(CSF١PO) مطالعه توزیع فراوانی آلل های یک منطقه کوتاه تکرار شونده STR در ژنوم انسانی بنام HUM.CSF۱PO در جمعیت ایرانی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 151-159]

ث

 • ثبت عکاسی جنایی و نقش آن در بررسی صحنه جرم [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 73-73]

ج

 • جاسازی قاچاق سوخت و اقدامات مقابله ای استانهای مرزی با این پدیده [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 157-172]
 • جرایم نقش اطلاعات در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 54-69]
 • جرایم دیجیتالی تجزیه و تحلیل جرایم تصاویر دیجیتالی و فتوشاپ [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 6-31]
 • جرائم اقتصادی درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 32-55]
 • جرم امضای الکترونیکی بسترساز کاهش جرم در تجارت الکترونیکی [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 64-77]
 • جرم تبیین و به کارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSISبرای رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 109-128]
 • جرم ابعاد و ویژگی های مبارزه با اختلاس [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 129-130]
 • جرم بررسی صحنه های جرم الکترونیکی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 74-104]
 • جرم اقتصادی ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 6-31]
 • جرم اقتصادی ابعاد و ویژگی های مبارزه با اختلاس [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 129-130]
 • جرم انگاری الزامات قانونگذار ایران پس از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 80-97]
 • جعل تجزیه و تحلیل جرایم تصاویر دیجیتالی و فتوشاپ [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 6-31]
 • جنایی بررسی نقش الیاف در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 17-36]

ح

 • حرکات بدن کشف دروغ در مصاحبه و بازجویی ازطریق رفتار غیرکلامی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 118-119]
 • حفاری های غیرمجاز تحلیلی بر عوامل موثر بر تداوم تعارضات و تهدیدها علیه میراث فرهنگی کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 108-108]

د

 • داده نقش اطلاعات در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 54-69]
 • داده کاوی جرم کاربرد داده کاوی در سازمان پلیسی و قضایی به منظور شناسایی الگوهای جرم و کشف جرایم [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 32-63]
 • درمسیدن (Dermcidin) احراز هویت به وسیله ترکیبات آنتی ژنیک در بقایای پنهان اثر انگشت [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 136-150]

ر

 • رتبه بندی تبیین و به کارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSISبرای رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 109-128]
 • ریز الکترود کلوین ریزبینی الکتروشیمیایی برای بررسی اثر انگشت [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 6-16]
 • ریز بینی الکتروشیمیایی ریزبینی الکتروشیمیایی برای بررسی اثر انگشت [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 6-16]
 • رفتار غیرکلامی کشف دروغ در مصاحبه و بازجویی ازطریق رفتار غیرکلامی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 118-119]
 • رفتارفریبکارانه کشف دروغ در مصاحبه و بازجویی ازطریق رفتار غیرکلامی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 118-119]
 • رمز نگاری امضای الکترونیکی بسترساز کاهش جرم در تجارت الکترونیکی [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 64-77]
 • روشTOPSIS تبیین و به کارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSISبرای رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 109-128]
 • روشهای شیمیایی انگشت نگاری استفاده از فنون مناسب برای ظهور آثار پنهان انگشتان [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 122-145]
 • روشهای فیزیکی انگشت نگاری استفاده از فنون مناسب برای ظهور آثار پنهان انگشتان [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 122-145]
 • روشهای نورافشان انگشت نگاری استفاده از فنون مناسب برای ظهور آثار پنهان انگشتان [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 122-145]

ز

ژ

 • ژنوتیپ مطالعه توزیع فراوانی آلل های یک منطقه کوتاه تکرار شونده STR در ژنوم انسانی بنام HUM.CSF۱PO در جمعیت ایرانی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 151-159]

س

ش

 • شبکیه چشم شناسایی هویت با استفاده از پردازش تصاویر شبکیه [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 6-31]
 • شناسایی هویت شناسایی هویت با استفاده از پردازش تصاویر شبکیه [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 6-31]

ص

 • صحنه جرم تکنیکهای شیمیایی شناسایی نمونه های خون و بازیابی DNA پس از قرار گرفتن در معرض آتش [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 124-143]
 • صحنه جرم ایمنی در صحنه جرم [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 120-135]
 • صحنه جرم بررسی نقش الیاف در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 17-36]
 • صحنه جرم راهبردهای بررسی صحنه جرم(با دیدگاه مدیریت صحنه جرم) [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 47-47]
 • صحنه جرم عکاسی جنایی و نقش آن در بررسی صحنه جرم [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 73-73]
 • صحنه جرم بررسی صحنه های جرم الکترونیکی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 74-104]
 • صحنه جرم الکترونیک بررسی صحنه های جرم الکترونیکی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 74-104]

ع

 • عدالت تبیین فرایند نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش پلیس [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 70-95]
 • عکاسی جنایی عکاسی جنایی و نقش آن در بررسی صحنه جرم [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 73-73]
 • عکس عکاسی جنایی و نقش آن در بررسی صحنه جرم [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 73-73]
 • عکسبرداری عکاسی جنایی و نقش آن در بررسی صحنه جرم [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 73-73]
 • علوم جنایی تکنیکهای شیمیایی شناسایی نمونه های خون و بازیابی DNA پس از قرار گرفتن در معرض آتش [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 124-143]
 • عوامل قاچاق قاچاق کالا نبردی بی صدا علیه اقتصاد کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 78-78]

ف

 • فتوشاپ تجزیه و تحلیل جرایم تصاویر دیجیتالی و فتوشاپ [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 6-31]
 • فرایند تقنینی ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 6-31]
 • فرایند داده کاوی کاربرد داده کاوی در سازمان پلیسی و قضایی به منظور شناسایی الگوهای جرم و کشف جرایم [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 32-63]
 • فرایند رسیدگی کیفری ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 6-31]
 • فضای سایبر راهکارهای مقابله با جرم کلاهبرداری رایانه ای در حقوق کیفری ایران [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 32-53]
 • فضای مجازی جرم در فضای مجازی، ضرورت آینده پژوهی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 144-156]
 • فناوری نانو آشکارسازی اثر انگشت مبتنی بر فناوری نانو [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 105-120]
 • فنون مناسب انگشت نگاری استفاده از فنون مناسب برای ظهور آثار پنهان انگشتان [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 122-145]

ق

 • قاچاق اشیای عتیقه تحلیلی بر عوامل موثر بر تداوم تعارضات و تهدیدها علیه میراث فرهنگی کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 108-108]
 • قاچاقچیان قاچاق سوخت و اقدامات مقابله ای استانهای مرزی با این پدیده [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 157-172]
 • قاچاق سوخت قاچاق سوخت و اقدامات مقابله ای استانهای مرزی با این پدیده [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 157-172]
 • قاچاق کالا قاچاق کالا نبردی بی صدا علیه اقتصاد کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 78-78]
 • قاچاق کالا مباحث پایه ای و رهیافت های مطالعاتی پیرامون قاچاق کالا [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 80-106]

ک

 • کارآگاه نقش اطلاعات در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 54-69]
 • کاربرد جنایی تجزیه و تحلیل جرایم تصاویر دیجیتالی و فتوشاپ [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 6-31]
 • کارکرد آشکار جرم در فضای مجازی، ضرورت آینده پژوهی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 144-156]
 • کارکرد پنهان جرم در فضای مجازی، ضرورت آینده پژوهی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 144-156]
 • کارکرد گرایی درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 32-55]
 • کازپسین(Cathepsin D) احراز هویت به وسیله ترکیبات آنتی ژنیک در بقایای پنهان اثر انگشت [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 136-150]
 • کراتین (Keratin) احراز هویت به وسیله ترکیبات آنتی ژنیک در بقایای پنهان اثر انگشت [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 136-150]
 • کروموزوم مطالعه توزیع فراوانی آلل های یک منطقه کوتاه تکرار شونده STR در ژنوم انسانی بنام HUM.CSF۱PO در جمعیت ایرانی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 151-159]
 • کشف جرم کاربرد داده کاوی در سازمان پلیسی و قضایی به منظور شناسایی الگوهای جرم و کشف جرایم [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 32-63]
 • کشف دروغ کشف دروغ در مصاحبه و بازجویی ازطریق رفتار غیرکلامی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 118-119]
 • کلیات قاچاق مباحث پایه ای و رهیافت های مطالعاتی پیرامون قاچاق کالا [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 80-106]
 • کلاهبرداری رایانه ای راهکارهای مقابله با جرم کلاهبرداری رایانه ای در حقوق کیفری ایران [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 32-53]
 • کنوانسیون مریدا الزامات قانونگذار ایران پس از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 80-97]

ل

 • لایه روپوستی (Stratum corneum) غده عرقی (Eccrin sweat) احراز هویت به وسیله ترکیبات آنتی ژنیک در بقایای پنهان اثر انگشت [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 136-150]
 • لیف بررسی نقش الیاف در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 17-36]
 • لکه خون تکنیکهای شیمیایی شناسایی نمونه های خون و بازیابی DNA پس از قرار گرفتن در معرض آتش [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 124-143]

م

 • مایع منی شناسایی مایع منی و بزاق با استفاده از پردازشگر نور(PL500) [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 37-46]
 • مبارزه با فساد اداری و مالی الزامات قانونگذار ایران پس از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 80-97]
 • مبانی نظری مباحث پایه ای و رهیافت های مطالعاتی پیرامون قاچاق کالا [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 80-106]
 • مداخله عدالت کیفری ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 6-31]
 • مدیریت صحنه جرم راهبردهای بررسی صحنه جرم(با دیدگاه مدیریت صحنه جرم) [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 47-47]
 • مدرک بررسی نقش الیاف در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 17-36]
 • مدل های چند شاخصهMADM تبیین و به کارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSISبرای رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 109-128]
 • مراحل قاچاق سوخت قاچاق سوخت و اقدامات مقابله ای استانهای مرزی با این پدیده [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 157-172]
 • مرجع گواهی امضا امضای الکترونیکی بسترساز کاهش جرم در تجارت الکترونیکی [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 64-77]
 • مرز قاچاق سوخت و اقدامات مقابله ای استانهای مرزی با این پدیده [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 157-172]
 • مطالعات موردی قاچاق مباحث پایه ای و رهیافت های مطالعاتی پیرامون قاچاق کالا [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 80-106]
 • معاملات دولتی تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه های دولتی، موانع و راهکارهای پلیس در مبارزه با آن [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 96-123]
 • معاملات غیرقانونی تحلیلی بر عوامل موثر بر تداوم تعارضات و تهدیدها علیه میراث فرهنگی کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 108-108]
 • مفاسد اقتصادی سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی (علیه السلام) [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 56-79]
 • مقابله کیفری راهکارهای مقابله با جرم کلاهبرداری رایانه ای در حقوق کیفری ایران [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 32-53]
 • مناقصه تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه های دولتی، موانع و راهکارهای پلیس در مبارزه با آن [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 96-123]
 • مناقصه گر تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه های دولتی، موانع و راهکارهای پلیس در مبارزه با آن [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 96-123]
 • مناقصه گزار تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه های دولتی، موانع و راهکارهای پلیس در مبارزه با آن [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 96-123]
 • منطقه کوتاه تکرار شونده ژنوم انسانی (STR) مطالعه توزیع فراوانی آلل های یک منطقه کوتاه تکرار شونده STR در ژنوم انسانی بنام HUM.CSF۱PO در جمعیت ایرانی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 151-159]

ن

 • نانو ذرات طلا آشکارسازی اثر انگشت مبتنی بر فناوری نانو [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 105-120]
 • نانو ذرات نقاط کوانتومی آشکارسازی اثر انگشت مبتنی بر فناوری نانو [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 105-120]
 • نبرد بی صدا قاچاق کالا نبردی بی صدا علیه اقتصاد کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 78-78]
 • نظام کنترل تبیین فرایند نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش پلیس [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 70-95]

و

 • و تحلیل رایانه ای جرم با بهره گیری از روش های هوش مصنوعی و داده کاوی کشف پیشدستانه جرم [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 98-117]
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مطالعه توزیع فراوانی آلل های یک منطقه کوتاه تکرار شونده STR در ژنوم انسانی بنام HUM.CSF۱PO در جمعیت ایرانی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 151-159]
 • وجوه ابعاد و ویژگی های مبارزه با اختلاس [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 129-130]
 • ورود غیر مجاز قاچاق کالا نبردی بی صدا علیه اقتصاد کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 78-78]

ه

 • همکاری های بین المللی راهکارهای مقابله با جرم کلاهبرداری رایانه ای در حقوق کیفری ایران [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 32-53]