نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایشگاه بر روی تراشه معرفی فناوری ریز تراشه با قابلیت استفاده در جرم یابی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 142-166]
 • آلمان بررسی تاثیر انگیزه بر ماهیت جرم قتل و مجازات آن درحقوق ایران ( با نگاهی به حقوق سویس و آلمان) [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 45-57]

ا

 • ایران بررسی تاثیر انگیزه بر ماهیت جرم قتل و مجازات آن درحقوق ایران ( با نگاهی به حقوق سویس و آلمان) [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 45-57]
 • ارتباطات الکترونیک شرایط و ضوابط کنترل ارتباطات الکترونیک در کشف جرائم در نظام قضایی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 102-122]
 • ایست و بازرسی بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی شهرستان دلفان) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 59-78]
 • اسکنرهای لیزری سه بعدی کاربرد فناوریهای مدرن در صحنه جرم [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 125-146]
 • اطلاعات ساختار مقابله کیفری پلیسی با جرایم سازمان یافته اقتصادی «بر مبنای اهمیت دانش اطلاعات» [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 78-93]
 • اطلاعات رابطه میزان استفاده از آی تی با خلاقیت افسران پلیس آگاهی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 7-27]
 • اطلاعات محوری بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری بر جرم یابی پول شویی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 58-77]
 • اطلاعات نهانی سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 124-146]
 • اقتصاد تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 43-58]
 • اقتصاد مقاومتی تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 43-58]
 • اقدامات اطلاعات بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی شهرستان دلفان) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 59-78]
 • اقدامات انتظامی بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی شهرستان دلفان) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 59-78]
 • انحراف جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 119-135]
 • انگیزه بررسی تاثیر انگیزه بر ماهیت جرم قتل و مجازات آن درحقوق ایران ( با نگاهی به حقوق سویس و آلمان) [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 45-57]

ب

 • بیانیه گام دوم انقلاب تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 43-58]
 • بزهکاری سارقان خُرد، ویژگی های فردی و اجتماعی آنها مورد مطالعه: استان ایلام [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 68-91]
 • بیوتروریست بررسی رو شهای مختلف تشخیص و شناسایی آلودگی و عفونت ها روی منسوجات در حملات بیوتروریستی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 136-150]

پ

 • پیامد ها و عوامل موثر تحلیل عوامل موثر بر قاچاق کالا و پیامد های آن در جنوب استان فارس(شهرستان های لامرد و مهر) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 79-101]
 • پیشگیری تحلیل وقوع انواع سرقت در عظیمیه کرج در سال 1394 با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 7-23]
 • پیشگیری نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با خرده فرهنگ خشونت [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 150-166]
 • پیشگیری کیفری ساختار مقابله کیفری پلیسی با جرایم سازمان یافته اقتصادی «بر مبنای اهمیت دانش اطلاعات» [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 78-93]
 • پلیس بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری بر جرم یابی پول شویی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 58-77]
 • پلیس نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی پرونده قتل های زنجیره ای [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 7-27]
 • پلیس بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی شهرستان دلفان) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 59-78]
 • پلیس شیوه‌های نوین مقابله با جرائم اقتصادی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 51-67]
 • پلیس نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با خرده فرهنگ خشونت [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 150-166]
 • پلیس اطلاعات محور نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی پرونده قتل های زنجیره ای [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 7-27]
 • پلیس امنیت اقتصادی ساختار مقابله کیفری پلیسی با جرایم سازمان یافته اقتصادی «بر مبنای اهمیت دانش اطلاعات» [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 78-93]
 • پلیس امنیت اقتصادی تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 43-58]
 • پلیس در تراز انقلاب اسلامی تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 43-58]
 • پولشویی بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری بر جرم یابی پول شویی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 58-77]

ت

 • تجارت غیر رسمی تحلیل عوامل موثر بر قاچاق کالا و پیامد های آن در جنوب استان فارس(شهرستان های لامرد و مهر) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 79-101]
 • تجاوز شناسایی لکه های مشکوک به ترشحات جنسی در علوم جنایی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 120-144]
 • تحقیقات جنایی بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری بر جرم یابی پول شویی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 58-77]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی جرم شناسی در فضای بین الملل و واکاوی سازمان های مجرمانه فراملی: یک رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 92-123]
 • تراشه های میکروسیالی زیستی معرفی فناوری ریز تراشه با قابلیت استفاده در جرم یابی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 142-166]
 • ترشحات جنسی شناسایی لکه های مشکوک به ترشحات جنسی در علوم جنایی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 120-144]
 • تست هویت معرفی فناوری ریز تراشه با قابلیت استفاده در جرم یابی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 142-166]
 • تلفن بررسی عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 24-44]
 • توسعه نظام مندی رویکرد یکپارچه و توسعه محور در واکنش به جرایم سازمان یافته [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 28-42]

ج

 • جرائم اقتصادی شیوه‌های نوین مقابله با جرائم اقتصادی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 51-67]
 • جرائم بدون بزه دیده جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 119-135]
 • جرائم سازمان یافته فراملی جرم شناسی در فضای بین الملل و واکاوی سازمان های مجرمانه فراملی: یک رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 92-123]
 • جرائم مانع جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 119-135]
 • جرم جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 119-135]
 • جرم بررسی ترکیبی عوامل اقتصادی موثر بر جرم در جامعه ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 100-124]
 • جرم یابی بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری بر جرم یابی پول شویی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 58-77]
 • جرم یابی نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی پرونده قتل های زنجیره ای [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 7-27]
 • جرم اقتصادی سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 124-146]
 • جرم انگاری جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 119-135]
 • جرم سازمان یافته نظام مندی رویکرد یکپارچه و توسعه محور در واکنش به جرایم سازمان یافته [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 28-42]
 • جرم سازمان یافته اقتصادی ساختار مقابله کیفری پلیسی با جرایم سازمان یافته اقتصادی «بر مبنای اهمیت دانش اطلاعات» [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 78-93]
 • جنایی شناسایی لکه های مشکوک به ترشحات جنسی در علوم جنایی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 120-144]

ح

 • حریم خصوصی شرایط و ضوابط کنترل ارتباطات الکترونیک در کشف جرائم در نظام قضایی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 102-122]
 • حساب بانکی بررسی عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 24-44]

خ

 • خرده‌فرهنگ نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با خرده فرهنگ خشونت [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 150-166]
 • خرده فرهنگ خشونت نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با خرده فرهنگ خشونت [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 150-166]
 • خلاقیت رابطه میزان استفاده از آی تی با خلاقیت افسران پلیس آگاهی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 7-27]
 • خودسرقتی گذری به سرقت علمی و شناخت مهمترین نرم‌افزارهای تشخیص و پیشگیری [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 147-165]

ر

 • رفتار انحرافی سارقان خُرد، ویژگی های فردی و اجتماعی آنها مورد مطالعه: استان ایلام [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 68-91]
 • روش پیشگیری جایگاه تقنینی پیشگیری از جرم قاچاق کالا توسط نهادهای گمرک و پلیس [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 21-37]
 • روشهای تشخیص بررسی رو شهای مختلف تشخیص و شناسایی آلودگی و عفونت ها روی منسوجات در حملات بیوتروریستی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 136-150]
 • رویکرد یکپارچه نظام مندی رویکرد یکپارچه و توسعه محور در واکنش به جرایم سازمان یافته [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 28-42]

ز

 • زمان جرم تحلیل وقوع انواع سرقت در عظیمیه کرج در سال 1394 با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 7-23]

س

 • سارقین سارقان خُرد، ویژگی های فردی و اجتماعی آنها مورد مطالعه: استان ایلام [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 68-91]
 • سازمان یافته" جرایم زیست محیطی سازمان یافته [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 28-50]
 • سازمان مجرمانه جرم شناسی در فضای بین الملل و واکاوی سازمان های مجرمانه فراملی: یک رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 92-123]
 • سیاست جنایی جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 119-135]
 • سرقت تحلیل وقوع انواع سرقت در عظیمیه کرج در سال 1394 با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 7-23]
 • سرقت بررسی ترکیبی عوامل اقتصادی موثر بر جرم در جامعه ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 100-124]
 • سرقت سارقان خُرد، ویژگی های فردی و اجتماعی آنها مورد مطالعه: استان ایلام [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 68-91]
 • سرقت ادبی گذری به سرقت علمی و شناخت مهمترین نرم‌افزارهای تشخیص و پیشگیری [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 147-165]
 • سرقت ادبی تصادفی گذری به سرقت علمی و شناخت مهمترین نرم‌افزارهای تشخیص و پیشگیری [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 147-165]
 • سرقت ادبی عمدی گذری به سرقت علمی و شناخت مهمترین نرم‌افزارهای تشخیص و پیشگیری [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 147-165]
 • سرقت علمی گذری به سرقت علمی و شناخت مهمترین نرم‌افزارهای تشخیص و پیشگیری [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 147-165]
 • سرقت های خُرد سارقان خُرد، ویژگی های فردی و اجتماعی آنها مورد مطالعه: استان ایلام [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 68-91]
 • سوءاستفاده سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 124-146]
 • سویس بررسی تاثیر انگیزه بر ماهیت جرم قتل و مجازات آن درحقوق ایران ( با نگاهی به حقوق سویس و آلمان) [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 45-57]

ش

 • شناسایی شناسایی لکه های مشکوک به ترشحات جنسی در علوم جنایی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 120-144]
 • شنود شرایط و ضوابط کنترل ارتباطات الکترونیک در کشف جرائم در نظام قضایی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 102-122]

ص

 • صحنه جرم کاربرد فناوریهای مدرن در صحنه جرم [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 125-146]

ع

 • عظیمیه تحلیل وقوع انواع سرقت در عظیمیه کرج در سال 1394 با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 7-23]
 • عفونت بررسی رو شهای مختلف تشخیص و شناسایی آلودگی و عفونت ها روی منسوجات در حملات بیوتروریستی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 136-150]
 • علوم جنایی کاربرد فناوریهای مدرن در صحنه جرم [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 125-146]
 • عوامل اقتصادی بررسی ترکیبی عوامل اقتصادی موثر بر جرم در جامعه ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 100-124]
 • عوامل آلاینده‌ بررسی رو شهای مختلف تشخیص و شناسایی آلودگی و عفونت ها روی منسوجات در حملات بیوتروریستی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 136-150]

ف

 • فراتحلیل بررسی ترکیبی عوامل اقتصادی موثر بر جرم در جامعه ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 100-124]
 • فساد نظام مندی رویکرد یکپارچه و توسعه محور در واکنش به جرایم سازمان یافته [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 28-42]
 • فناوری اطلاعات رابطه میزان استفاده از آی تی با خلاقیت افسران پلیس آگاهی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 7-27]
 • فناوریهای مدرن کاربرد فناوریهای مدرن در صحنه جرم [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 125-146]

ق

 • قاچاق بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی شهرستان دلفان) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 59-78]
 • قاچاق کالا تحلیل عوامل موثر بر قاچاق کالا و پیامد های آن در جنوب استان فارس(شهرستان های لامرد و مهر) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 79-101]
 • قتل بررسی تاثیر انگیزه بر ماهیت جرم قتل و مجازات آن درحقوق ایران ( با نگاهی به حقوق سویس و آلمان) [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 45-57]
 • قتل بررسی ترکیبی عوامل اقتصادی موثر بر جرم در جامعه ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 100-124]
 • قتل نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی پرونده قتل های زنجیره ای [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 7-27]
 • قتل زنجیره ای نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی پرونده قتل های زنجیره ای [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 7-27]

ک

 • کاربرد جنایی معرفی فناوری ریز تراشه با قابلیت استفاده در جرم یابی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 142-166]
 • کارت به کارت بررسی عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 24-44]
 • کالا بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی شهرستان دلفان) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 59-78]
 • کشف جرم بررسی عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 24-44]
 • کشف جرم تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 43-58]
 • کشف جرم رابطه میزان استفاده از آی تی با خلاقیت افسران پلیس آگاهی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 7-27]
 • کلاهبرداری بررسی عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 24-44]
 • کنترل شیوه‌های نوین مقابله با جرائم اقتصادی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 51-67]
 • کنترل ارتباطات الکترونیک شرایط و ضوابط کنترل ارتباطات الکترونیک در کشف جرائم در نظام قضایی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 102-122]

گ

 • گمرک جایگاه تقنینی پیشگیری از جرم قاچاق کالا توسط نهادهای گمرک و پلیس [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 21-37]

م

 • مجازات بررسی تاثیر انگیزه بر ماهیت جرم قتل و مجازات آن درحقوق ایران ( با نگاهی به حقوق سویس و آلمان) [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 45-57]
 • محتوای رایانه ای شرایط و ضوابط کنترل ارتباطات الکترونیک در کشف جرائم در نظام قضایی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 102-122]
 • مستندسازی کاربرد فناوریهای مدرن در صحنه جرم [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 125-146]
 • مشارکت جایگاه تقنینی پیشگیری از جرم قاچاق کالا توسط نهادهای گمرک و پلیس [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 21-37]
 • مقابله و مبارزه شیوه‌های نوین مقابله با جرائم اقتصادی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 51-67]
 • مقامات دولتی سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 124-146]
 • مکان جرم تحلیل وقوع انواع سرقت در عظیمیه کرج در سال 1394 با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 7-23]
 • منسوجات بررسی رو شهای مختلف تشخیص و شناسایی آلودگی و عفونت ها روی منسوجات در حملات بیوتروریستی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 136-150]

ن

 • نرم‌افزارهای سرقت علمی گذری به سرقت علمی و شناخت مهمترین نرم‌افزارهای تشخیص و پیشگیری [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 147-165]
 • نیروهای انتظامی جایگاه تقنینی پیشگیری از جرم قاچاق کالا توسط نهادهای گمرک و پلیس [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 21-37]
 • نمونه بیولوژیکی معرفی فناوری ریز تراشه با قابلیت استفاده در جرم یابی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 142-166]

و

 • واکنش پس جنایی نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با خرده فرهنگ خشونت [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 150-166]