داوران

 با سلام واحترام محضر داوران گرامی

ضمن تشکر از شما استادگرانقدر توجه حضرتعالی را به چند نکته معطوف می دارد:

1- رمانی که از طرف فصلنامه علمی کارآگاه برای شما مقاله ای برای داوری در نظر گرفته می شود توضیحات مربوطه در قالب ایمیلی خدمت شما ارسال می شود.

2- در ابتدا در صورت تمایل یا عدم تمایل به داوری گزینه مربوطه را در ایمیل ارسالی انتخاب فرمائید.

3- در صورت مثبت بودن پاسخ ایمیل دیگری محضر شما ارسال خواهد شد که با کلیک بر لینک موجود درآن به طور مستقیم به صفحه داوری مقاله مربوطه هدایت خواهیدشد.

4- پس از دریافت فایل مقاله و مطالعه آن، سئوالات مربوطه را با دادن امتیازات مربوطه و درصورت لزوم گذاشتن توضیحات (از طریق علامت سنجاق در کنار هر سئوال) ونیز توضیحات نهایی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ویا پذیرش مشروط مقاله مجدداً با انتخاب قسمت ارسال نتیجه داوری، به فصلنامه اعاده فرمائید. باتشکر

سردبیر فصلنامه علمی کارآگاه - دکتر غلامحسین بیابانی